Een (Flex)BV oprichten

hoe gaat dat?

Kosten:    € 305,50,-


BV oprichten op zeer korte termijn. Hoe gaat dat?

Wij ontvangen u graag bij ons op kantoor voor een oriënterend gesprek.
In dit gesprek komt onder meer aan de orde waarom u een vennootschap wilt
oprichten en kunnen wij u zo nodig aanvullende adviezen geven.

Opmaken van de akte.
Aan de hand van de door u verstrekte gegevens wordt het ontwerp van de akte
opgemaakt en aan u per e-mail ter beoordeling toegestuurd.

Eenvoudiger en flexibeler

Per 1 oktober 2012 kunt u gemakkelijker een BV oprichten. Ook heeft u meer mogelijkheden om een BV naar eigen wens in te richten. Onder andere de volgende zaken veranderen:

  • U heeft geen minimum (start)kapitaal van € 18.000,- meer nodig. Eén euro volstaat.
  • De verplichte bankverklaring en de verplichte accountantsverklaring vervallen.
  • U kunt stemrechtloze of winstrechtloze aandelen uitgeven. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn bij uitgifte van aandelen aan werknemers, familieleden of financiers.
  • U mag besluiten nemen buiten de algemene vergadering om. Op die manier kan de BV sneller handelen.
  • U mag buiten Nederland vergaderen.
  • U kunt zelf kiezen om de overdracht van aandelen wel of niet te beperken.

Na akkoordbevinding van de conceptakte kan de akte van oprichting door u op ons kantoor worden ondertekend.
Uiteraard vullen wij voor u het aandeelhoudersregister in en zorgen wij voor het
inschrijven van de BV in het handelsregister.
   
Voorwaarden:

  • oprichting in contanten
  • maximaal twee oprichters / aandeelhouders

 

Genoemde prijs is exclusief BTW en geldt alleen voor werkzaamheden die als standaard zijn aan te merken.