Te downloaden vragenlijsten


Bij oprichten
 
Oprichten BV (algemeen)
Download hier de vragenlijst als pdf-document (4 KB)

Oprichten BV door een natuurlijk persoon
Download hier de vragenlijst als pdf-document (5 KB)

Oprichten BV door een rechtspersoon
Download hier de vragenlijst als pdf-document (6 KB)

 
Bij statuten wijzigen
 
Statutenwijziging van een BV
Download hier de vragenlijst als pdf-document (6 KB)